جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

در راستای تعاملات جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در روز سه شنبه 10 تیرماه 1399 در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار شد . در این جلسه روسای دانشکده های علوم قرآنی مشهد و سبزوار،معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل، معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل ،رییس اداره اوقاف ناحیه یک مشهد، رییس اداره امور قرآنی اداره کل و مدیر توسعه منابع و پشتیبانی دانشکده نیز حضور داشتند.
حسین عبداله زاده - سه شنبه 17 تیر 1399