محسن دیمه کار گراب

ریاست

محسن رجبی قدسی

معاونت

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد

مدیر گروه

سید حسن موسوی

مدیر توسعه منابع و پشتیبانی

حسین عبداله زاده

مسئول دفتر، روابط عمومی، دبیرخانه - حراست

سیما فیاض

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

سمیه گلذاری امقانی

کارشناس خدمات آموزشی

هادی مهتابی

کارشناس امور پشتیانی(مالی و اداری)

زهرا ابوالقاسمی

کارشناس امور دانشجویی

محمد رضا عباسی قصریکی

کارشناس امور پژوهشی و کتابخانه

طوبی ولی پور

کارشناس فرهنگی، قرآن و عترت

مهسا سبزواری

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات